• Obecnie szkoła jest prowadzona przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM) z siedzibą w Krakowie. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 1991 roku placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

     Nasza szkoła kształci młodych ludzi w duchu franciszkańskim. Jesteśmy męskim Liceum Ogólnokształcącym z internatem. Łączy nas nie tylko ławka szkolna, tworzymy prawdziwą wspólnotę i uczymy się mądrze wkraczać w dorosłość, w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, w szacunku do nauki i miłości do Ojczyzny.

     O tym, jak ważnym i dobrym wyborem była nasza szkoła świadczą jej absolwenci, związani z franciszkańskim liceum i chętnie je odwiedzający, co stało się niepisaną tradycją tej placówki.  

     Nasi uczniowie pochodzą z całej Polski, a także z Niemiec, Szwajcarii, Kanady, Ukrainy i Włoch. Dzięki takiej różnorodności poznajemy swoje kultury, uczymy się wzajemnego szacunku i doskonalimy języki obce.   

     Kierownictwo placówki oraz obowiązki wychowawców w internacie spoczywają na pracujących w szkole Franciszkanach.

     Grono pedagogiczne natomiast stanowią nauczyciele świeccy, doświadczeni w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej: pracownicy wyższych uczelni, autorzy podręczników dla szkół średnich oraz państwowi egzaminatorzy egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów.

      

     Korzenie naszej szkoły sięgają Lwowa z początków XX wieku, gdzie zostało powołane do istnienia Kolegium św. Antoniego. Absolwentem tej placówki był między innymi bł. Krystyn Gondek, męczennik z czasów II wojny światowej. Zawiłe dzieje naszej Ojczyzny sprawiły, że szkołę przeniesiono do Warszawy, a następnie do Wieliczki, gdzie władze stalinowskie na krótko przerwały jej działalność. We wrześniu 1958 roku w Kolegium wznowiono naukę. Powstała szkoła o charakterze Niższego Seminarium Duchownego z programem nauczania liceum ogólnokształcącego. Liczni jej absolwenci z tego okresu wybrali drogę zakonną i kapłańską.

     Szkołę odwiedzali liczni i znani goście, z których najznamienitszym był niewątpliwie ks. Kardynał Karol Wojtyła. W zmienionej sytuacji politycznej 16 lipca 1991 r. Kolegium uzyskało na stałe prawa szkół publicznych i na tych prawach funkcjonuje do dzisiaj. Jako Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów placówka realizuje program zgodny z wymogami MEN. Szkoła miała i nadal ma profil humanistyczny. Działał przy niej chór, teatr, a uczniowie systematycznie uczestniczyli w życiu kulturalnym Wieliczki i Krakowa. Obecnie, u progu 60-lecia istnienia Liceum, staramy się kontynuować te tradycje.

     NAUKA

     Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, dobrą atmosferę oraz wspomaganie pełnego rozwoju osobowego młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie.

      

     Nasze klasy są o profilu humanistycznym z rozszerzonymi przedmiotami:

     j.polski, historia i geografia.

      

     Kilkunastoosobowe klasy umożliwiają uczącym indywidualne podejście do swoich podopiecznych. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce szkoła zapewnia możliwość poszerzania swej wiedzy i umiejętności, udział w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach, dodatkowe konsultacje z uczącymi oraz uczestnictwo w cyklicznych wykładach wybitnych profesorów uniwersytetów krakowskich w ramach Akademii Siemaszki – projektu  skierowanego dla uzdolnionej młodzieży.

     Chłopcom wymagającym indywidualnego podejścia szkoła daje możliwość dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela. W celu wyrównania zaległości, zapewniamy spotkania z pedagogiem szkolnym i diagnozowania ewentualnych problemów w miejscowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia i konsultacje z uczącymi.

     Uczniowie w ramach zajęć w internacie mają codziennie ściśle wyznaczone godziny przeznaczone na naukę. Przez cały dzień przebywają pod opieką wychowawców i nauczycieli. W życzliwej atmosferze, poprzez spełnianie codziennych obowiązków, uczą się samodzielności i odpowiedzialności, tak potrzebnej w dorosłym życiu.


     SZKOŁA I OTOCZENIE

      

     Miejsce naszej nauki znajduje się w budynku przylegającym do klasztoru Ojców Franciszkanów. Trzypiętrowa kondygnacja wygodnie dzieli przestrzeń na część lekcyjną z salami, bogato wyposażoną bibliotekę oraz czytelnię, internat z jedno lub dwuosobowymi pokojami oraz część kulturalno-rekreacyjną, gdzie znajduje się multimedialna aula, sala telewizyjna oraz siłownia.

     Otoczenie szkoły jest szczególnie malownicze, ponieważ szkolny budynek jest usytuowany przy pięknym, pieczołowicie doglądanym ogrodzie, na terenie którego stoi Porcjunkula - kopia kaplicy św. Franciszka z Asyżu. Znajduje się tam również legendarne, przeszło stuletnie drzewko jerozolimskie, a także niespełna roczne drzewko z ołtarza w podkrakowskich Brzegach, gdzie papież Franciszek odprawił Mszę św. w czasie Światowych Dni Młodzieży. Całość tworzy wyjątkowy krajobraz zieleni, wśród której można odpoczywać po zajęciach.

     Ogród jest wyposażony również w obszerną altanę, profesjonalny grill oraz boisko. Z wszystkich tych udogodnień korzystają nasi uczniowie.

      

     Szkoła posiada bardzo dobrą lokalizację. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe i kolejowe, łączące Wieliczkę z Krakowem (z krakowskiego dworca przyjeżdża się bezpośrednio pod mury naszej szkoły). W wolnym czasie mamy możliwość korzystania z blisko położonych atrakcji miasta: tężni solankowej, basenu, parku, a od ścisłego centrum dzieli ucznia 5 minutowy spacer. 

      

     FORMACJA DUCHOWA

      

     Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w codziennej Eucharystii. Raz w miesiącu organizowane są także weekendowe dni skupienia, które dają nam możliwość pogłębienia swoich relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, wspomagają rozwój duchowy i emocjonalny, a także odpowiadają na wiele pytań i wątpliwości, pomagając nam w ten sposób odnaleźć się na wielu krętych niekiedy ścieżkach naszego młodzieńczego życia.

      

     KULTURA

     Tradycją naszej szkoły są regularne, comiesięczne wyjścia do teatru. Chodzimy także do filharmonii, do kina na wartościowe filmy, odwiedzamy wystawy i galerie sztuki, aktywnie uczestniczymy w kulturalnym życiu Wieliczki i Krakowa. Czynnie bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych, często sami przygotowujemy przedstawienia teatralne. Nasze artystyczne inicjatywy w tej szkole są realizowane. Dzięki kameralnemu charakterowi naszej placówki każdy z nas może swobodnie rozwijać swoje talenty muzyczne, plastyczne i aktorskie.   

      

     WYCIECZKI

     Franciszkańskie liceum słynie ze wspaniale organizowanych wycieczek. Podróżujemy po Polsce i poza jej granice. W ostatnich latach odwiedziliśmy między innymi Lwów, Budapeszt, Warszawę, Sandomierz, a także malowniczy Kazimierz nad Wisłą. Nasze wspólne wyjazdy mają na celu zarówno rekreację jak również naukę i poznanie kraju, są dostosowane do naszego wieku i programu naszej szkoły.

      

     KONTAKT Z RODZICAMI

     Rodzice i opiekunowie uczniów zawsze mogą liczyć na życzliwy kontakt i ścisłą współpracę z wychowawcami. Dziennik elektroniczny umożliwia nie tylko kontakt z uczącymi ze strony Rodziców, ale też monitorowanie naszych osiągnięć i postępów w nauce. 

      

     OPINIE O SZKOLE

      

     • W tej szkole nikt nie jest numerem…
     • Z chęcią przeżyłbym kolejne trzy lata wśród tych murów….
     • Dziękuję za gruntowne przekazywanie młodemu pokoleniu rzetelnej wiedzy.... wartości.... patriotyzmu oraz instrukcje posługiwania się ścierką i mopem :)
     • Jedyna szkoła, w której cała dyrekcja zabierze cię w weekend w góry
     • Tylko w tej szkole - z dzieciaka w prawdziwego mężczyznę!

      

  • Kontakt

   • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów (OFM) w Wieliczce
   • (+12) 278 21 72 (+48) 665 450 450
   • ul. Brata Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka 32-020 Wieliczka Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Śledź nas